Consulta ciutadana per establir l'horari de la recollida del vidre porta a porta


Ben aviat es posarà en marxa una consulta ciutadana a través de la plataforma Decidim sobre la conveniència, o no, d'avançar l'horari de recollida del vidre porta a porta, tal com es va anunciar durant el ple de l'Ajuntament del passat 27 de juliol.

El 31 de gener d'enguany es van retirar els contenidors de vidre dels carrers del nucli i de Llagostera Residencial i la fracció vidre va passar a recollir-se Porta a Porta amb la resta de fraccions de residus domiciliaris. Actualment, la recollida s'està efectuant setmanalment, els dimarts, i en horari nocturn, començant la recollida a les 22h i acabant-se de matinada.

En les darreres setmanes hem pogut constatar com el soroll de la recollida d'aquest fracció produeix molèsties a algunes persones, sobretot a l'estiu, en tenir les finestres obertes durant la nit.

Per aquest motiu s'ha considerat oportú plantejar una consulta ciutadana per recollir l'opinió dels veïns i veïnes del nucli i de Llagostera Residencial sobre si caldria avançar, o no, l'horari de recollida. Les dues opcions que es plantegen és triar entre mantenir l'horari nocturn actual (de 22h a 3h, aproximadament) o bé avançar-lo i realitzar-lo a la tarda-nit (de 19h a 0h, aproximadament). Aviat s'anunciarà l'activació de la consulta i fins a quin dia es podrà votar. Podran participar majors de 16 anys residents al nucli urbà i de Llagostera Residencial.

Altres opcions que han quedat descartades han estat la recollida diürna de matí i el retorn dels contenidors a la via pública. Pel que fa a la recollida diürna, s'ha descartat perquè suposaria un increment del cost de la recollida que implicaria una puja de la taxa, perquè tant els cubells, que estarien tot el dia al carrer, com el camió de recollida, alterarien i dificultarien enormement la mobilitat dels vehicles i les persones durant tot matí. Pel que fa a la retirada dels contenidors del carrer, des de l'Ajuntament pensem que la decisió de retirar-los va ser encertada, ja que s'ha millorat la imatge del poble i s'han eliminat els abocaments incontrolats de bosses al peu dels iglús