Processos judicials, recursos i contenciosos

Processos judicials, recursos i contenciosos

En aquest espai podeu consultar la relació de les resolucions judicials dictades pel Tribunal Suprem, Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, l’Audiència Provincial de Girona i els Jutjats contenciosos administratius, penals civils i socials que afecten a l’Ajuntament de Llagostera. 

Llistat de processos oberts i tancats (Excel). Darrera actualització 9 de març de 2021

Recurs contenciós administratiu 352/2010 contra l'Ordenança Fiscal 26 per a l'any 2010

Recurs contenciós administratiu nº 267/2010  contra la liquidació dels ingressos bruts del segon, tercer i quart trimestre 2009 

Recurs contenciós administratiu núm. 236/2009 interposat per EGARSAT