Relació de llocs de treballs

Relació de llocs de treballs

La relació de llocs de treball és l'instrument tècnic que permet l'ordenació del personal d'acord amb les necessitats dels serveis i estableix els requisits necessaris per a desenvolupar un determinat lloc de treball. Aquesta inclou tots els llocs de treball de funcionaris, laborals i eventuals, independentment si estan o no pressupostats. En aquest apartat, doncs, podràs consultar tota la relació de places de l'Ajuntament de Llagostera. 

2021

Personal laboral ajuntament de Llagostera
Personal funcionari ajuntament de Llagostera
Personal funcionari Policia Local
Personal Residència Josep Baulida
Personal Llars d'Infants municipals
Personal Esports
Annex plantilla personal 2021
Relació dels llocs de treball 2021
Annex personal O.A. Residència J. Baulida

2020


Personal laboral ajuntament de Llagostera
Personal funcionari ajuntament de Llagostera
Personal funcionari Policia Local
Personal Residència Josep Baulida
Personal Llars d'Infants municipals
Personal Esports
Annex plantilla personal 2020
Relació dels llocs de treball 2020


2019


Personal laboral ajuntament de Llagostera
Personal laboral ajuntament de Llagostera (Augment 0,25% increment addicional a 1/07/2019)
Personal funcionari ajuntament de Llagostera
Personal funcionari ajuntament de Llagostera (Augment 0,25% increment addicional a 1/07/2019)
Personal funcionari Policia Local
Personal funcionari Policia Local (Augment 0,25% increment addicional a 1/07/2019)
Personal Residència Josep Baulida
Personal Residència Josep Baulida Augment 0,25% increment addicional a 1/07/2019)
Personal Llars d'Infants municipals
Personal Llars d'Infants municipals Augment 0,25% increment addicional a 1/07/2019)
Personal Esports
Personal Esports Augment 0,25% increment addicional a 1/07/2019)
Annex plantilla personal 2019
Relació dels llocs de treball 2019


2018


Personal laboral ajuntament de Llagostera
Personal funcionari ajuntament de Llagostera
Personal funcionari Policia Local
Personal Residència Josep Baulida
Personal Llars d'Infants municipals
Personal Esports
Annex plantilla personal 2018
Relació dels llocs de treball 2018


2017


Personal laboral ajuntament de Llagostera
Personal funcionari ajuntament de Llagostera
Personal Residència Josep Baulida
Personal Patronat Municipal d'Esports 


2016


Personal laboral ajuntament de Llagostera
Personal funcionari ajuntament de Llagostera
Personal Residència Josep Baulida
Personal Patronat Municipal d'Esports