Sílvia Fà Cateura

Segona tinenta d’alcalde
Indemnitzacions per assistència màxim anual: 11.400 €
Educació i Joventut: Educació, Relació amb l’Escola de música, Jovent i Mercat ...

Glòria Malagón Aguilera

Quarta tinenta d’alcalde
Indemnitzacions per assistència màxim anual: 11.400 €
Esports i Salut: Esports, Brigada, Mobiliari urbà, Neteja viària, Salut, Control de plagues i animals de c...

Enric Ramionet Lloveras

Primer tinent d'alcalde
Indemnitzacions per assistència màxim anual: 11.400 €
Cultura, Comunicació, Habitatge i Sobiranies: Cultura, Relació amb entitats, Biblioteca, Memòria histò...

David Parron Ojeda

Regidor equip de govern
Indemnitzacions per assistència màxim anual: 11.400 €
Hisenda, Medi ambient i Medi rural i forestal: Hisenda, Medi ambient, Recollida i tractament de residus, Medi rural, Medi for...

Anna Viñas Roca

Tercera tinenta d’alcalde
Indemnitzacions per assistència màxim anual: 11.400 €
Drets socials i Feminismes: Acció social, Igualtat, Polítiques LGTBIQ, Cooperació i Ciutadania ...

Pilar Aliu Bou

Regidora a l'oposició
Indemnitzacions per assistència màxim anual: 3.300 €
...

Robert Montiel i Molina

Regidor a l'oposició
Indemnitzacions per assistència màxim anual: 3.300 €
...

Marc Peyrecave i Vidal

Regidor a l'oposició
Indemnitzacions per assistència màxim anual: 3.300 €
...

Adrià Guinó Turon

Regidor a l'oposició
Indemnitzacions per assistència màxim anual: 3.300 €
...

Irene Miquel i Valentí

Regidora a l'oposició
Indemnitzacions per assistència màxim anual: 3.300 €
...

Àlex Maqueda Moreno

Regidor a l'oposició
Indemnitzacions per assistència màxim anual: 3.300 €
Portaveu del grup Municipal del PSC ...