Narcís Llinàs Gavilán

Alcalde
Dedicació 90%: 46.980 € brut anual
Urbanisme, habitatge i seguretat ciutadana ...

Pilar Aliu Bou

Regidora de l'equip de govern
Dedicació 80%: 24.800 € brut anual
Medi ambient, via pública i gent gran ...

Adrià Guinó Turon

Regidor de l'equip de govern
Dedicació 80%: 24.800 € brut anual
Hisenda, cultura, festes i comunicació ...

Jordi Mir i Frigola

Regidor de l'equip de govern
Indemnitzacions per assistència màxim anual: 12.084 €
Esports, salut i joventut ...

Irene Miquel i Valentí

Regidor de l'equip de govern
Indemnitzacions per assistència màxim anual : 12.084 €
Educació, igualtat i medi rural ...

María Carmen Flores Ruiz

Regidora de l'equip de govern
Indemnitzacions per assistència màxim anual: 12.084 €
Acció social i urbanitzacions ...

Àlex Maqueda Moreno

Regidor de l'equip de govern
Indemnitzacions per assistència màxim anual : 12.084 €
Promoció econòmica, noves tecnologies i benestar animal ...

Eduard Diaz Capallera

Portaveu del grup municipal d'ERC
Indemnitzacions per assistència màxim anual: 3.498 €
...

Lorena Quiñones Quiñones

Regidora a l'oposició
Indemnitzacions per assistència màxim anual: 3.498 €
...

Sílvia Fà Cateura

Regidora a l'oposició
Indemnitzacions per assistència màxim anual : 3.498 €
...

Daniel Daunis Llobet

Regidor a l'oposició
Indemnitzacions per assistència màxim anual: 3.498 €
...

Aniol Vinyoles Bernatallada

Regidor a l'oposició
Indemnitzacions per assistència màxim anual: 3.498 €
...

Jordi Casas Comas

Portaveu del grup municipal CUP-Alternativa per Llagostera
Indemnitzacions per assistència màxim anual: 3.498 €
...