Instruments de participació ciutadana

Instruments de participació ciutadana

La Participació Ciutadana és el pal de paller per assolir una societat més oberta, transparent i col·laborativa. A l'Ajuntament de Llagostera oferim a la ciutadania diversos instruments i canals per exercir la participació ciutadana. 

La Participació Ciutadana és una de les prioritats de l'equip de govern per aquest mandat. Per facilitar-la i dinamitzar-la, s'ha actualitzat el Reglament de Participació Ciutadana, s'han creat diversos consells participatius i ens hem adherit a la plataforma Decidim de la Diputació de Girona, amb la voluntat de vehicular els processos participatius que es portin a terme.

Processos impulsats per l'Ajuntament durant el 2023

Elecció de l'hereu i la pubilla 2023

Premi Ou de Reig 2023

Concurs d'aparadors de Nadal 2023

Processos impulsats per l'Ajuntament durant el 2022

Creació de la taula de convivència

Consulta popular sobre l'horari de recollida del vidre 

Elecció de l'hereu i la pubilla 2022


Premi Ou de Reig 2022

Concurs d'aparadors de Nadal

Com proposa una iniciativa ciutadana?

Com formula preguntes al Ple Municipal des de Twitter?

Fes arribar queixes, suggeriments i propostes

Descarrega't l'APP de l'Ajuntament

Resultats dels processos participatius