Instruments de participació ciutadana

Instruments de participació ciutadana

La Participació Ciutadana és el pal de paller per assolir una societat més oberta, transparent i col·laborativa. A l'Ajuntament de Llagostera oferim a la ciutadania diversos instruments i canals per exercir la participació ciutadana. 

La Participació Ciutadana és una de les prioritats de l'equip de govern per aquest mandat. Per facilitar-la i dinamitzar-la, s'ha actualitzat el Reglament de Participació Ciutadana, s'han creat diversos consells participatius i ens hem adherit a la plataforma Decidim de la Diputació de Girona, amb la voluntat de vehicular els processos participatius que es portin a terme.

Processos impulsats per l'Ajuntament durant el 2022

Creació de la taula de convivència

Consulta popular sobre l'horari de recollida del vidre 

Elecció de l'hereu i la pubilla 2022


Premi Ou de Reig 2022

Concurs d'aparadors de Nadal

Com proposa una iniciativa ciutadana?

Com formula preguntes al Ple Municipal des de Twitter?

Fes arribar queixes, suggeriments i propostes

Descarrega't l'APP de l'Ajuntament

Resultats dels processos participatius