Crònica del ple del mes de juliol 2022


El Ple Ordinari de l’Ajuntament de Llagostera es va celebrar aquest dimecres 27 de juliol presencialment a la Sala de Plens.

En primer lloc, es va aprovar l’acta de la sessió anterior.

A continuació es va aprovar per unanimitat ratificar la modificació dels estatuts del Consorci de Benestar Social.

Després, es va aprovar de manera inicial i per unanimitat el projecte de modificació puntual del POUM per modificar el traçat del camí de can Ziu.

Es va posar a debat la moció presentada pel grup municipal Junts per Llagostera per demanar que es faci seguiment de les successions intestades per al seu ús final com a eines de suport a entitats o establiments d’assistència social o institucions culturals. Finalment, es va aprovar per unanimitat.

Es va donar compte de les resolucions de l’Alcaldia i d’acords de la Junta de Govern Local.

A partir d’aquest punt, la regidora Anna Vinyes va explicar que s'havien resolt les subvencions de la llar d'infants. S’havien presentat 13 sol·licituds, de les quals se’n van aprovar 12 amb un import total de 9.206,45€. Una de les sol·licituds va quedar exclosa presentació fora de termini.

La regidora Anna Vinyas va acabar la seva intervenció anunciant que també s’havien resolt les subvencions dels casals d’estiu d’un total de 13.080,96€. S’havien presentat 75 sol·licituds amb 114 beneficiaris. 8 van ser denegades per manca de documentació, baixa de padró, superar ingressos i renúncia voluntària.

Seguidament, va parlar el regidor de Medi Ambient, David Parron. En primer lloc, va comentar que ja s’han acabat les obres de tancament de les àrees de contenidors de Panedes i Bruguera Alta i que s’han començat a repartir les claus de l'àrea de Panedes. Va afegir que s’havien iniciat les obres de tancament de les àrees de Gaià i Llobatera.

Va continuar explicant que s'està valorant la possibilitat de fer una consulta ciutadana sobre l'avançament de l'horari de recollida de vidre porta a porta. Abans, però cal consultar a l'empresa sobre la viabilitat de l'avançament.

Va arribar el torn del regidor de Cultura, Enric Ramionet, que va anunciar que s’ha confeccionat la memòria de l’Arxiu Municipal 2021. En va destacar que la posada a punt de la nova aplicació informàtica del sistema de gestió documental té 57.852 registres, des d’un pergamí de 1.241 fins a data d’avui.

Ramionet va fer un balanç molt positiu de la primera edició del Festival Jazz C-65 organitzat conjuntament amb l’Ajuntament de Cassà. L’èxit de participació ha animat a les àrees de cultura dels dos ajuntaments a preparar la propera edició

A continuació, el regidor de cultura va comentar que el pròxim 29 d’agost es durà a terme a Sant Feliu de Guíxols un acte d’homenatge a Isabel Vila i Pere Caimó, amb motiu dels 150 anys del míting que va fer la sindicalista llagosterenca davant 1500 persones. L’Ajuntament de Llagostera hi col·labora.

En l’àmbit cultural, Ramionet va destacar la participació de Llagostera en la 5ª edició del Festival Art i Gavarres. Hi haurà 2️ intervencions de l’LandArt. Per una banda, Manel Bayo ubicarà la seva obra al suro gran de can Llambí. I, per altra banda, Sergi Miquel i Ivan Forcadell al camp de la mateixa finca.

Pel que fa a Habitatge, Ramionet va explicar que s’han iniciat les inspeccions d’habitatges buits de grans tenidors, a partir de la relació que ha sorgit del creuament de dades entre el padró i el consum d’aigua. De fet, gràcies al Reglament d’Inspecció d’habitatges buits i de les possibilitats de la Llei 1/2022 del Dret a l’Habitatge, s’ha obert la possibilitat de declarar l’incompliment de la funció social amb expedients d’expropiació i multes coercitives.

A continuació, la regidora Glòria Malagón va anunciar que ja han finalitzat els treballs d'arranjament dels parcs. Actualment, s'està a l'espera dels jocs que s'han triat per la plaça Catalunya, però tenen problemes de subministrament.

L’última intervenció va ser del regidor de Festes, Eduard Díaz que va destacar que s’estan duent a terme amb normalitat les festes d’estiu i el cinema a la fresca. Va celebrar el retorn dels Manaies que tenen previst organitzar la sardinada el dia 13 d'agost juntament amb la cantada d'havaneres.

Finalment, l'alcalde va recordar que la Policia de Llagostera està duent a terme una campanya per controlar la velocitat excessiva a l'interior del municipi.