Perfil i biografia de l'alcalde de Llagostera

Perfil i biografia de l'alcalde de Llagostera

Nom i cognoms Antoni Navarro Robledo


Càrrec Alcalde

Àrea Urbanisme, Residència Josep Baulida, Seguretat ciutadana, Protecció civil, Manteniment d’edificis, Llicències d’activitats, Jutjat de pau i resta d’atribucions no delegades

Partit polític ERC

Membre de Junta de Govern Sí

Membre de Comissions Informatives Sí

Correu electrònic anavarro@llagostera.cat

Biografia Llagosterenc d‘adopció des de fa una trentena d‘anys, ha estat membre de diferents entitats del poble, ha exercit com a gerent del patronat Municipal d‘Esports i ha estat regidor de l‘ajuntament en diferents períodes. Des del juny del 2019 sóc l'alcalde de Llagostera.

Perfil Professor jubilat de secundària i col·laborador de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

Tipus Càrrec electe

Retribució anual bruta 0

Indemnitzacions anuals (màxim) 11400

Indemnització prevista en deixar el càrrec 0

Declaració de béns