Subvencions per a casals d’estius, material escolar i activitats extraescolars 2021

Subvencions per a casals d’estius, material escolar i activitats extraescolars 2021

L’Ajuntament de Llagostera ha obert la convocatòria per demanar subvencions per a la participació en els casals de lleure i campus d’estiu, material escolar i sortides i activitats extraescolars

Pel que fa als casals i campus d’estiu i a les activitats extraescolars, se subvencionen aquelles activitats que es realitzin al municipi i estiguin organitzades per l’Ajuntament o per les entitats. També són objecte de subvenció el material escolar i les sortides de l’alumnat de l’Escola Lacustària, l’Escola Puig de les Cadiretes o l’Institut de Llagostera. Contràriament, no són subvencionables les matrícules, fitxes federatives, quotes de socis i equipacions i material. 

La relació de casals de lleure i campus previstos per aquest estiu són: el Campus Base Llagostera, el Campus de futbol UE Llagostera-Costa Brava, el Campus esportiu i de lleure, el Curset de natació, el Casal Parroquial i els Casals matins d’art. Podeu trobar més informació sobre cada un d’ells en el següent enllaç.

Les sol·licituds es poden presentar fins al 13 de juny presencialment al Servei d’Atenció Ciutadana (passeig Romeu, s/n), de dilluns a divendres 9 a 13 h, o bé telemàticament en el següent enllaç. 

A continuació trobareu tots els documents necessaris per a la presentació de sol·licituds

Formulari genèric de sol·licitud

Documentació a presentar

Sol·licitud activitats extraescolars 2021-2022

Sol·licitud d'activitat d'estiu 2021

Sol·licitud per material i sortides escolars 2021-2022