L’Espai Cultural Casa de les Vídues nou centre col·laborador ACTIC


L’Espai Cultural Casa de les Vídues de Llagostera és des d’avui nou centre col·laborador d’acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC).

L’ACTIC és la certificació acreditativa de la competència digital, entesa com la combinació de coneixements, habilitats i actituds en l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) que les persones despleguen en situacions reals per assolir objectius determinats amb eficàcia i eficiència.

L’ACTIC permet a qualsevol persona de més de 16 anys demostrar les seves competències en TIC mitjançant una prova per ordinador que s’avalua automàticament. La prova és telemàtica, encara que s’ha de fer en un centre col·laborador reconegut per la Generalitat, el qual garanteix que es fa en les condicions adequades. 

Les persones que superen satisfactòriament la prova obtenen un certificat (bàsic, mitjà o avançat) que emet la Generalitat, i que els possibilita acreditar un determinat nivell (1, 2 o 3, respectivament) de competències en TIC davant de qualsevol empresa o administració. Aquests certificats són, doncs, una eina que pot facilitar l'obtenció d'una feina, la promoció professional, l'accés a eines d’aprenentatge virtual o l'obtenció d'una certificació professional.

De moment, a Llagostera els horaris per fer exàmens seran de dilluns a dijous en dos torns: a les 10 i a les 11.30 h, on per a la realització dels exàmens s’han habilitats 3 ordinadors per torn.

Per tal de poder fer les proves cal inscriure’s a través d'aquí