Comunicat d'Aqualia

Comunicat d'Aqualia

El Servei Municipal d’Aigües de Llagostera informa:

En compliment del que estableix l’Autoritat Sanitària al programa de Vigilància de Catalunya, es comunica a la població que, a causa dels efectes del temporal de les últimes hores i l'augment del cabal de rius i torrents, en aquest moment l’empresa Consorci de la Costa Brava no pot subministrar aigua al municipi de Llagostera, la qual cosa obliga a utilitzar les captacions pròpies del municipi, una de les quals presenta un excés de Manganès.
El manganès és un paràmetre indicador de la qualitat de l’aigua, present de manera habitual en la dieta humana però que, en excés, pot ocasionar coloració i presencia de sediments en l’aigua de consum. 
De totes maneres, al no sobrepassar en cap cas el valor consensuat pel Ministeri de Sanitat amb totes les Comunitats autònomes en els Sistema de Informació Nacional d’Aigua de Consum (SINAC) com valor de qualificació no apte, l’aigua continua qualificada per l’autoritat sanitària com APTA PEL CONSUM AMB EXCÉS DE TERBOLESA. 
Malgrat tot, l’empresa Aqualia, en col·laboració amb l’ajuntament de Llagostera, està estudiant diferents mesures per resoldre la situació en el menor temps possible.
Per a qualsevol aclariment o informació addicional, poden dirigir-se a les nostres oficines situades al carrer Consellers nº 11, o al número d’Atenció al Client aqualia-contact  900 81 40 81.
Recordem que l’aigua de la zona de subministrament de Llagostera està sotmesa a un control sistemàtic de qualitat, en compliment del que es disposa en el Reial Decret 140/2003 en el qual s’estableixen els criteris de qualitat de l’aigua de consum humà.

 


Cap del Servei Municipal d’Aigües