Segon Dividend Digital a Catalunya

Segon Dividend Digital a Catalunya

El passat mes de novembre va iniciar-se el Segon Dividend Digital a Catalunya, i com a resultat d’aquest procés alguns dels canals de TDT que es reben a Llagostera canviaran de freqüència.

Aquests canvis s’aniran fent progressivament i la data exacta en què es produirà l’encesa dels nous canals està condicionada al centre emissor al qual està orientada cada antena. 

Per tal de poder continuar veient correctament tots els canals de televisió, els veïns i veïnes hauran de portar a terme determinades accions:

Als habitatges unifamiliars o edificis de fins a tres o quatre habitatges, un cop s’hagi produït l’encesa dels nous canals només caldrà fer una resintonització a través del comandament a distància del televisor.

En el cas dels edificis més grans, de més de tres o quatre habitatges, en canvi, serà necessari contactar amb una empresa instal·ladora de telecomunicacions homologada perquè facin les adaptacions necessàries a l’antena. Un cop fet això, cada veí o veïna haurà de resintonitzar els canals al seu televisor.

En molts casos la ciutadania disposarà d’uns mesos per realitzar aquests canvis, durant els quals els canals de televisió emetran en simulcast, és a dir simultàniament per la freqüència antiga i la nova. La majoria de canals locals, però, canviaran directament de canal, i tampoc hi haurà simulcast pels canals nacionals i estatals en alguns centres emissors. 

El Segon Dividend Digital és un procés que es porta a terme a tota la Unió Europea, amb l’objectiu d’alliberar part de l’espai radioelèctric per permetre el desplegament de les futures xarxes de comunicació 5G. Aquest procés ha d’estar completat el 30 de juny de 2020.

Al web de Mitjans de Comunicació de la Generalitat podeu ampliar la informació sobre el Segon Dividend Digital