Serveis mínims a l’Ajuntament de Llagostera durant la vaga del 18 d'octubre

Serveis mínims a l’Ajuntament de Llagostera durant la vaga del 18 d'octubre

Amb motiu de la vaga convocada per al proper dia 18 d’octubre de 2019 l'Ajuntament de Llagostera ha decretat els següents serveis mínims:

Servei d’atenció ciutadana: 1 persona.

Serveis de llars municipals:  Una persona del equip directiu per centre de treball, entenent-se com a tal la persona titular de la direcció, del cap d’estudis, de la secretaria o de la coordinació pedagògica del centre i un terç de la plantilla.

Serveis de la Residència Josep Baulida: El personal necessari per garantir el servei habitual en règim festiu. 

Veure decret