Millores a l’accessibilitat i la seguretat dels vianants al carrer Santiago Rusiñol

Millores a l’accessibilitat i la seguretat dels vianants al carrer Santiago Rusiñol

Amb la voluntat de millorar l’accessibilitat i la seguretat dels vianants i recollint diverses propostes veïnals, aquest dilluns s’han iniciat unes obres al carrer Santiago Rusiñol, concretament en el tram on el vial s’estreny. Les obres consistiran en senyalitzar la continuïtat de la vorera que puja pel carrer Bonaire, vorejant la casa del xamfrà per unir-la amb la vorera existent en el carrer Santiago Rusiñol, a l’alçada del núm. 2.
 
Es tracta de mantenir la plataforma única, degut a l’amplada reduïda del carrer, però marcant un pas destinat als vianants de 1,20 m d’amplada. La transició entre les voreres i la plataforma única es farà mitjançant dues rampes de connexió.
 
L’obra té un pressupost de 1.162,50 € + IVA, i s’ha adjudicat a l’empresa FIOLMA, S.L. 
Disculpeu les molèsties que es puguin ocasionar durant els treballs.