Tasques de repàs i manteniment del Pàrquing públic del carrer Albertí


La setmana passada es van realitzar diversos treballs planificats de consolidació del ferm de la zona d’accés del pàrquing públic del carrer Albertí.   Un pàrquing que quan es va habilitar l’any 2021 es va pavimentar amb reg asfàltic. 

La seva allargada i pendent cap al seu accés pel mateix carrer Albertí, fa que en dies de pluja l’aigua que recull baixi pel centre fins a la mateixa entrada, on hi ha una reixa de recollida a tot el llarg de la boca d’entrada. 

Durant aquests anys, la gran fluència de cotxes que fan ús de l’aparcament, ha provocat algun punt de desgast en determinades zones, sobre tot en la part central (per on circulen les aigües) i en la part baixa anterior a la reixa (on hi van a parar totes les aigües). 

Els darrers treballs han consistit en la consolidació del ferm de la zona d’accés, amb la formació d’una solera de formigó armat de 6 m de llarg per 4,5 m d’ample. 

L’empresa Fiolma S.L ha estat l’encarregada de realitzar l’excavació i la mateixa brigada municipal ha estat l’encarregada de construir la solera, amb formigó de Germans Cañet Xirgu S.L. 

L’aparcament, que ha estat tancat en motiu de la reparació i el manteniment, ja torna a estar obert i en ús per a tots els usuaris.