El pati de l’escola Lacustària obrirà les portes un diumenge al mes


El pati de l’escola Lacustària s’obrirà un diumenge de cada mes com a espai públic per als infants, adolescents i famílies. De moment, es farà una prova inicial els dies 25 de febrer i 17 de març, de 15:30 a 18:30 h per veure l’acollida que té. Si funciona, la regidoria d’Educació de Llagostera continuarà amb l’obertura del pati amb més freqüència i adaptant l’horari a l’estació de l’any. 

L’obertura del pati de l’escola Lacustària, fora de l’horari escolar, té per objectiu fer ús del pati com a espai inclusiu de joc i d’interrelació comunitària. A més de donar a infants, adolescents i famílies una alternativa de lleure que s’exerceixi de manera autònoma en un context segur i de proximitat. 

La dinamitzadora juvenil serà l’encarregada de vetllar pel bon ús de les instal·lacions i procurar establir dinàmiques de relació entre els assistents.