Subvencions per al foment de l’agricultura i la ramaderia ecològica a Llagostera


L’Ajuntament de Llagostera ha obert una línia de subvencions per al foment de l’agricultura i la ramaderia ecològica. Es dirigeix a activitats agrícoles i ramaderes que tinguin o estiguin en procésd’obtenir la certificació ecològica del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE). La certificació ecològica és un distintiu que diferencia els productes agroalimentaris donant-los un valor afegit, que garanteix que els productes han estat produïts seguint les normes de l’agricultura i la ramaderia ecològica.

Podran ser destinataris d’aquesta subvenció totes les persones físiques o jurídiques que siguin productores agrícoles o ramaderes actives a Llagostera que compleixin els compromisos i els requisits exigits per la normativa europea sobre producció ecològica recollida als Reglaments (CE) 834/2007, 889/2008 i 1235/2008, que estableix les normes de producció, elaboració, etiquetatge i el sistema de control d’aquests productes.

El termini de presentació de sol·licituds és el 21 de desembre.

Podeu consultar les bases en aquest enllaç i descarregar-vos el model de sol·licitud.