173.042,57 € del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural

173.042,57 € del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural

El Fons de Cooperació Econòmica i Cultural per a l'any 2018 de la Diputació de Girona ha concedit a l’Ajuntament de Llagostera un total de 173.042,57 € per a realització diverses actuacions durant el 2018.

D’aquest, 101.045 € corresponen a despeses d’inversió per als projectes de millores de paviment asfàltic i millores a l’entorn de l’escola Lacustària; 40.353 € a la reparació de voreres; 24.953 € a despeses culturals,  espectacles del catàleg Escènics i activitats diverses de la Biblioteca Julià Cutiller; 3.891,57 € per a la renovació de maquinari obsolet i recepció de la fibra òptica a les dependències municipals i  2.800 € a la millora de camins a diversos veïnats del terme municipal de Llagostera.