Bons resultats en els residus gestionats durant el primer trimestre del 2018 a la deixalleria


Durant el primer trimestre de l'any s'han recollit més de 200 tones de residus a la deixalleria municipal, 11 tones més que durant el mateix període de l'any passat. 

Gràcies a la bona gestió dels residus especials i voluminosos que han fet els llagosterencs, s'han gestionat correctament 13 tones de cartró, 9 tones de ferralla, 5 tones de vidre, 4 tones d'envasos, 11 tones d'aparells elèctrics i electrònics, 2 tones de roba/tèxtil, 18 tones de poda, 62 tones de runa, 30 tones de fusta, 38 tones de voluminosos i 8 tones d'altres residus i especials com els olis, els aerosols, els productes de bricolatge, les piles i els tòners.  

El 81% dels residus seran valoritzats i tractats a través de gestors autoritzats i el 19% restant considerats "voluminosos" són residus que actualment no tenen una possible valorització i es gestionen a través del dipòsit controlat de residus de Solius. 

Engany s'ha reduït 4 tones aquesta fracció no reciclable, i s'ha augmentat 15 tones les fracciones valoritzables, comparat amb el mateix període de l'any passat.

“Cal recordar la importància de separar els residus especials com els olis, els aparells elèctrics o les pintures, i portar-los a la deixalleria, ja que tenen unes característiques físiques i químiques molt particulars que poden produir una forta contaminació del medi si no són tractats per gestors de residus autoritzats”, tal i com ha explicat la tècnica de Medi Ambient de l’Ajuntament de Llagostera, Núria Parés.