Separadors de polietilè per a protegir als vianants al carrer Sant Feliu


L’Ajuntament de Llagostera ha instal·lat separadors per protegir als vianants a l'encreuament dels carrers Sant Feliu, Ganix i Joan Maragall.

S'ha pres aquesta mesura després d’haver rebut diverses queixes d’usuaris de la via pública demanant que es busqués una solució al perill que representava que els vehicles que pugen pel carrer Sant Feliu envaïssin les estretes voreres. Es tracta de separadors reflectants de polietilè.

Van ser instal·lats la setmana passada per la brigada municipal.