Llagostera redueix en 3 anys l’emissió de 6.381,27 tones de CO2 a l’atmosfera


Aquesta xifra representa el 78,8% de l’objectiu del Pacte d’Alcaldes que pretén reduir el 20%  les emissions per al 2020

Llagostera ha reduït, entre els anys 2014 i 2017, l’emissió d’un total de 6.381,27 tones de CO2 a l’atmosfera donant compliment al Pacte d’Alcaldes per l’eficiència energètica i la lluita contra el canvi climàtic. 

L’Ajuntament de Llagostera va adherir-se al Pacte d’Alcaldes i el desembre de l’any 2014 va aprovar el Pla d’Acció de l’Energia Sostenible (PAES).

Durant el  2017 es va redactar l’Informe de seguiment del PAES, per comprovar el grau d’execució de les accions, revisar-les i afegir-ne de noves.  

Enguany s’ha aprovat el document i els resultats obtinguts han estat molt positius. 

De les 57 accions previstes inicialment al PAES el grau d’implementació és del 85.9% (20 completades, 29 en curs, 3 desestimades i 8 pendents).

De les accions realitzades fins a data d’avui en destaquen tres que suposen una major reducció d’emissions:

L’adequació dels nivells lumínics excessius de l’enllumenat públic amb la substitució de les llumeneres per models d’alta eficiència.
La instal·lació de dos punts de recàrrega per a vehicles elèctrics. 
L’establiment d’un sistema de bonificacions en la recollida de residus porta a porta amb el control de la generació de residus comercials i domiciliaris mitjançant la incorporació de xips en els cubells.

A part d’aquestes tres accions, s’han realitzat altres accions igualment destacables com la millora en l’enllumenat públic (instal·lació de reductors de flux, rellotges astronòmics, sistemes de gestió de l’energia,...), les auditories energètiques realitzades a l’escola Lacustària i a les instal·lacions esportives, les millores d’eficiència energètica en diferents equipaments municipals, el projecte 50/50 d’estalvi i eficiència energètica a les dues escoles municipals i la realització de campanyes de conscienciació ambiental així com les millores de reurbanització en diferents carrers per pacificar el trànsit rodat i promoure l’ús dels carrers per als vianants, la contractació del subministrament elèctric municipal a una empresa d’energia 100% renovable, entre d’altres.   

El regidor de Medi Ambient, Xavier Vilella, ha explicat que “entre les accions pendents previstes a realitzar, hi ha la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques a la biblioteca, la creació d’un espai de reutilització de residus a la deixalleria i la instal·lació d’una caldera de biomassa a l’escola”.

Amb totes les accions realitzades entre els anys 2014 i 2017 s’ha aconseguit reduir 6.381,27 tones de CO2, que representa el 78,8% del objectiu del Pacte d’alcaldes de reduir el 20% de les emissions del 2005 l’any 2020. 

S’estima que s´han invertit 417.133 euros per executar les accions.