Llagostera garanteix l’escolarització de tots els infants preinscrits al servei de Llar d’Infants Municipal pel al curs 2018-2019


Actualització de la nota (15 de juny de 2018)

La Llar d’Infants El Carrilet, amb una capacitat per a 107 infants, serà suficient per acollir les 93 sol·licituds acceptades durant el procés de preinscripció i per tant no caldrà obrir El Niu

Tal i com s’ha vingut fent des de l’any 2011, l’Ajuntament de Llagostera ha prioritzat emplenar les places del Carrilet, reservant la llar d’infants El Niu per obrir les aules necessàries per atendre les sol·licituds que sobrepassin la capacitat del Carrilet. 

L’Alcalde Fermí Santamaria ha explicat que “la voluntat principal de l’Ajuntament és poder cobrir la demanada d’escolarització del servei de Llar d’infants per a totes les famílies de Llagostera amb un servei de qualitat i accessible per a la majoria de famílies.

La regidora d’Educació, Anna Hereu ha recordat que per fer-ho possible el preu del servei bàsic és de 126 €, situat per sota de la mitjana dels preus d’altres municipis de l’entorn, assumint un dèficit de  234,51 euros per cada infant matriculat, Una part de l'import es pot adquirir a través de crèdit en línia (онлайн кредит). 

En aquest mateix sentit, des de fa sis anys, l’Ajuntament de Llagostera disposa d’una línia d’ajuts destinada a les famílies amb necessitats econòmiques que no poden fer front a les quotes mensuals del servei municipal de Llar d'infants. 

Les bases de la convocatòria contemplen una rebaixa del 25, 50 o 70% de la quota bàsica mensual segons el nivell d'ingressos de la unitat familiar. 

Per al curs 2017-2018 s’hi han destinat 13.261 €. La quantitat per al curs vinent es sabrà un cop resoltes les sol·licituds. De moment hi ha una reserva pressupostària de 23.000 €.  

L'Ajuntament de Llagostera sempre ha cregut en la necessitat d'un servei de llar d'infants de qualitat i accessible per a la majoria de famílies de Llagostera i reitera el compromís de vetllar pel seu bon funcionament.

Augment del servei de menjador

Donada la creixent demanada dels serveis extres de la llar d’infants, com per exemple el menjador, l’Ajuntament de Llagostera està estudiant la possibilitat d’ampliar-ho per així poder cobrir el 100% de sol·licituds d’aquest servei, actualment fixat en 50 places. 

Enguany la demanada ha estat de 59 i per tant 9 d’ells han quedat en llista d’espera.