Subvenció de l’Àrea d’Assistència i Cooperació als Municipis de la Diputació de Girona

Diputació de Girona

L’Àrea d’Assistència i Cooperació als Municipis de la Diputació de Girona ha subvencionat els següents projectes dins del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2021, amb un total de 181.534,72 €:

Noves tecnologies: 3.920,72 €

Arranjament de camins: 2.800,00 €

Activitats culturals: 26.222,10 €

Despeses corrents: 148.591,90 €

Entre les despeses corrents subvencionades hi haurà:

Consum i manteniment de l’enllumenat públic

Consum i manteniment de la màquina escombradora de neteja viària