Campanya per a una tinença d’animals de companyia responsable i civica


Tenir un animal de companyia comporta un seguit de normes i conductes responsables i cíviques que cal complir per al bé individual i col·lectiu. 

L’ordenança municipal de tinença d’animals contempla sancions econòmiques que van dels 200 euros als 2.000 per a l’incompliment de les normes com ara no recollir els excrements a la via pública, passejar el gos deslligat o sense morrió en cas d’animals considerats potencialment perillosos. 

Així mateix cal recordar que els animals de companyia han d’estar degudament censats al registre municipal amb el xip corresponent i en condicions higiènicosanitàries saludables.

Per vetllar pel compliment de l’ordenança municipal la Policia Local intensificarà la vigilància i controls a carrers, places i parcs de Llagostera. 

El civisme i la convivència són cosa de tots els veïns i veïnes de Llagostera. Siguem responsables.

Moltes gràcies per la vostra col·laboració.