Impulsem la participació ciutadana a Llagostera


La Participació Ciutadana és una de les prioritats de l'equip de govern per aquest mandat. Per facilitar-la i dinamitzar-la, s'ha actualitzat el reglament de participació ciutadana que pròximament es portarà aprovació, s'han creat diversos consells participatius i ens hem adherit a la plataforma Decidim de la Diputació de Girona, amb la voluntat de vehicular tots els processos participatius que es portin a terme.

El primer dels processos que es durà a terme des de la plataforma Decidim serà l'elecció de la imatge gràfica que identifiqui les accions realitzades al municipi mitjançant la participació de la ciutadana.
El regidor de Participació Ciutadana, Eduard Diaz, ho explica en aquest vídeo.