Nota informativa de l'Àrea de Medi Ambient

Nota informativa de l'Àrea de Medi Ambient

En els darrers dies heu rebut una carta informativa de l’empresa concessionària del servei de recollida de residus de Llagostera, on se us informa del nombre de vegades que heu tret els cubells de les fraccions d’orgànica, paper i envasos durant el període comprès entre el 10 de gener i l’11 de febrer de 2018.

Des de l’Ajuntament de Llagostera hem detectat i comprovat diversos errors en el sistema de lectura dels xips incorporats en els cubells, que no es corresponen amb la realitat del nombre de vegades que heu tret el cubell.

Com bé sabeu, les ordenances fiscals del 2018 preveuen bonificacions en la taxa d’escombraries amb la voluntat de premiar i motivar un correcte ús del sistema porta a porta de recollida de residus.

Davant d’aquesta situació, a banda de demanar-vos disculpes, us detallem a continuació les mesures que s’han pres i/o es prendran per part de l’Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament de Llagostera, amb la voluntat d’esmenar i solucionar aquestes incidències:

1- Requerir a l’empresa URBASER, concessionària del servei de recollida d’escombraries, que solucioni els problemes en el sistema de les lectures.

2- Un cop l’empresa solucioni el problema i comuniqui a l’Ajuntament la data del bon funcionament del sistema de lectures, establirem el nou calendari a partir del qual s’aplicaran els criteris de bonificació previstos en les ordenances fiscals de manera proporcional al nombre d’aportacions d’orgànica, paper i envasos.

3- Per part de l’Ajuntament reforçarem quinzenalment el control i el seguiment de les dades proporcionades per l’empresa per detectar possibles noves incidències.

Aprofito l’ocasió per informar-vos que, malgrat els errors detectats en les lectures dels cubells, gràcies a la vostra col·laboració, hem passat del 57 al 63% de recollida selectiva i que la qualitat de l’orgànica ha millorat amb una reducció dels impropis de l’11 al 4%.

Reiterant les nostres disculpes en nom de l’Ajuntament, confiem poder seguir comptant amb la vostra implicació per millorar la gestió dels residus en benefici del medi ambient i de les generacions futures.

Us recordem que l’horari de l’Oficina de l’empresa concessionària del Servei de Recollida de Residus, situada al carrer Ferrer número 1 és de 10 a 13 h, els dimarts i els dijous i de 16 a 20 h, els dimecres. El telèfon és el 972 194 792.

Moltes gràcies per la vostra atenció i col·laboració.