Utilització no autoritzada del nom de l'Ajuntament amb finalitats comercials

Utilització no autoritzada del nom de  l'Ajuntament amb finalitats comercials

L’Ajuntament de Llagostera ha tingut coneixement que una empresa del sector de les energies renovables fa visites per les cases del municipi indicant que ho fa en nom de l’Ajuntament amb finalitats comercials. 

A dia d’avui, l’Ajuntament de Llagostera no té cap acord ni ha autoritzat cap empresa a fer servir el seu nom amb aquesta finalitat.   

Aprofitem l’ocasió per recordar-vos el compromís de l’Ajuntament de Llagostera per treballar en favor de la transició energètica estimulant la implementació de fonts d’energies renovables. En aquest sentit us recordem que les ordenances fiscals contemplen bonificacions del 50% sobre l’IBI, per la instal·lació de sistemes d'aprofitament tèrmic o elèctric d'energia solar o altres energies renovables. Podeu consultar el detall de les bonificacions aquí (pàg. 9).