Unitat mòbil ITV a Llagostera

Unitat mòbil ITV a Llagostera

Els pròxims 24, 25 i 26 de novembre, la Unitat Mòbil efectuarà les revisions ITV per a tractors i ciclomotors al Polígon Industrial.

L'horari del 24 i 25 de novembre serà de 9 a 14 h, mentre que el 26 de novembre es donarà el servei de 9 a 12.30 h.

Cal reservar prèviament a la pàgina web citaprevia.cat o al número de telèfon 972 49 29 12

El cost de la inspecció ITV serà l’establert segons les tarifes aprovades per la Generalitat de Catalunya.