Urbanisme

Urbanisme

L‘àrea d‘Urbanisme de l‘Ajuntament de Llagostera és l‘encarregada de tramitar les llicències d‘obres, de redactar els projectes d‘obres municipals i de vetllar per la seva execució, i d‘inspeccionar les obres existents, tant públiques com privades.  Al mateix temps, també s‘encarrega d‘elaborar els estudis i projectes necessaris per a un correcte plantejament urbanístic del municipi, i de posar en marxa totes les accions que se‘n derivin.  

Dades de contacte:
Plaça del Castell, 1, 17240 Llagostera  
Telèfon: 972 83 03 75
urbanisme@llagostera.cat

Tràmits

Normativa

SITMUN (Sistema d'Informació Territorial Municipal)