Serveis Socials

Serveis Socials

Els serveis socials tenen com a finalitat assegurar el dret de les persones a viure dignament durant totes les etapes de la vida mitjançant la cobertura de llurs necessitats presonals bàsiques i de les necessitats socials, en el marc de la justícia social i del benestar de les persones.  

A qui va adreçat el servei?

Els serveis socials s‘adrecen especialment a la prevenció de situacions de risc, a la compensació de dèficits de suport social i econòmic i de situacions de vulnerabilitat i de dependència i a la promoció d‘actituds i capacitats de les persones com a principals protagonistes de llur vida.

Dades de contacte:
Carrer Barceloneta (antic edifici de Correos)
Telèfon: 972 80 55 58
ssocials@llagostera.cat