Deixalleria municipal

Deixalleria municipal

La deixalleria es una instal·lació que permet gestionar correctament els residus domiciliaris especials i voluminosos que no es poden recollir a través de la recollida porta a porta o a través dels contenidors de recollida selectiva de les urbanitzacions i veïnats.  

Què hi puc dur?

Tota mena de residus domèstics especials com productes de neteja i bricolatge, fluorescents, bombetes, oli mineral, piles, insecticides, radiografies, oli de cuina, cartutxos de tinta...  I residus voluminosos d’origen domèstic com mobles, electrodomèstics, cartró, ferralla, aparells elèctrics i informàtics, restes vegetals, fustes...  On està? La deixalleria municipal de Llagostera està ubicada al carrer Migjorn número 7 del Polígon Industrial.  
A les mateixes instal·lacions també es troba l’oficina de medi ambient.  

Horaris

De dimarts a dissabtes de 10 a 13 h i de 16 a 19 h i els diumenges de 9 a 13 h.

Els dilluns i festius és tancada.