Recollida selectiva

Recollida selectiva

​Com funciona?

En el nucli de Llagostera les escombraries es recullen amb el sistema porta a porta, i per tant, en els carrers no hi ha contenidors, només els de vidre. 

Els veïnats i urbanitzacions disposen d‘àrees d‘aportació de residus (contenidors al carrer) per separar selectivament les deixalles.    

Recollida diària de deixalles porta a porta (nucli urbà i Llagostera Residencial)

Cada vespre entre les 21h i les 23h, cal deixar les fraccions de residus corresponents en una bossa lligada dins el cubell corresponent a la porta de casa. Hi ha un cubell marró de 20 litres per la fracció orgànica i un ambivalent de color blanc de 30 litres per les fraccions d’envasos, paper i resta (rebuig).

No hi ha recollida de vidre porta a porta, s‘ha de portar al seu contenidor corresponent. Els cubells porten incorporat un tag, uns xips electrònics que possibiliten fer un seguiment dels residus que genera cada habitatge, fet que permet poder bonificar econòmicament les llars que en fan una millor gestió.  

Podeu recollir els vostres cubells gratuïtament a l’Oficina del Servei de Residus, al C/Ferrer nº 1, oberta els dimarts i dijous de 10 a 13h i els dimecres de 16 a 20h.  

Cal recordar que els diumenges no hi ha servei de recollida porta a porta.

Les famílies que generin bolquers ho podran treure cada dia identificant la bossa amb un adhesiu. No cal posar la bossa dins el cubell. Aquests adhesius us els facilitaran a la mateixa Oficina del Servei, al C/Ferrer nº1.  

En cas que sigui impossible treure el cubell a la porta de casa, en els dies i els horaris establerts, hi ha instal·lada una àrea d‘emergència amb tots els contenidors necessaris per fer una correcta separació de les deixalles davant la deixalleria (C/Migjorn).  

Contenidors de vidre del carrer

Al carrer només hi ha els contenidors de vidre, ja que, en la recollida porta a porta és l’única fracció que no es recull a casa. Recordeu llençar les ampolles i pots de vidre sense tap ni bosses.