Esports

Esports

Equipaments esportius

Clubs esportius

Notícies 

Inscripcions

Cursos i activitats esportives 2023-2024

Ordenança fiscal número 28, reguladora de la taxa per la utilització dels equipaments esportius municipals


Llagostera disposa de diversos equipaments esportius per a la pràctica de l’esport. 

L’ esport representa en l’actualitat una de les activitats més destacades de qualsevol societat desenvolupada. Ningú posa en dubte que la seva pràctica constitueix un indicador fonamental de la creixent i constant millora de qualitat de vida d’una població.

La seva importància es pot constatar des de diverses vessants: social, econòmica o cultural. No hi ha dubte que l’esport s’ha convertit en un dels fenòmens socials amb un major arrelament, capacitat de mobilització i convocatòria en el nostre món actual.

Com no podria ser d’altra manera, l’esport esdevé un element de primer ordre en les polítiques públiques de la nostra vila.

Des de la Regidoria d’Esports, treballem de manera decidida per l’esport de base, dirigit a nens i nenes com a complement essencial per a la seva formació i com a forma d’oci per als nostres joves, adults i gent gran.

Gestionem les instal·lacions esportives municipals, pel que fa a neteja i control horari. El servei dona suport a clubs i entitats esportives. Impulsa, fomenta i gestiona i/o col·labora en l’organització esportiva i administrativa de tota classe d’iniciatives esportives públiques i/o privades tant de caràcter local com externes.  Fomenta i dóna suport al desenvolupament de la cultura esportiva, la seva divulgació i pràctica, fent arribar l’esport a tota la piràmide d’edat de la població. 

S’ha d’entendre l’esport com una eina educativa en valors com la igualtat, la solidaritat i la integració i generadora de conductes saludables i recreatives. Així mateix, volem felicitar les entitats esportives de Llagostera per l’excel·lent tasca que realitzen fent poble.

Us animem a practicar esport i us encoratgem a ajudar-nos per tal que, plegats, fem de Llagostera una vila referent en el món de l’esport.

Dades de contacte: 
Avinguda de l'Esport, s/n
972 80 53 84
esports1@llagostera.cat