Servei d’Atenció Ciutadana

Servei d’Atenció Ciutadana

El Servei d’Atenció Ciutadana (SAC) va néixer amb la intenció́ de donar un millor servei als ciutadans i ser més eficients pel que fa a la tramitació́ dels assumptes administratius d’àmbit municipal, així́ com per facilitar informació́ sobre les activitats que les diferents unitats/serveis de l’Ajuntament de Llagostera duen a terme.

Aquest nou enfoc, permet donar un servei integral que millora la imatge de l’entitat a la vegada que s’introdueix la cultura de qualitat.

Dades de contacte
Passeig Romeu, 6 (edifici La Farinera)
Telèfon: 972 83 03 75
sac@llagostera.cat
Horari: De dilluns a divendres de 9 a 14 h

Queixes i suggeriments sobre el servei