Grups polítics

Grups polítics

El plenari de l’Ajuntament de Llagostera està composat per 13 regidors de 3 partits polítics diferents.

L'equip de govern està format per 9 regidors de PdeCat

L'oposició està formada per 4 regidors: 3 d'ERC-AM i 1 d'ALL-E

El Ple de l’Ajuntament de Llagostera celebrat el 5 de juliol de 2019 va acordar la següent dotació econòmica per als grups polítics:

Webs dels grups polítics amb representació municipal:

ERC-AM: www.esquerrallagostera.cat

Junts per Llagostera: www.juntsperllagostera.cat

Xarxes socials dels grups municipals amb representació municipal

ERC-AM: Twitter | Facebook | Instagram

CUP - Alternativa per Llagostera : @cupalternativa | Facebook | Instagram

Junts per Llagostera: Twitter | Facebook | Instagram 

PSC: Twitter | Facebook | Instagram