Grups polítics amb representació municipal

Grups polítics amb representació municipal

Legislatura 2023-2027

El ple de l’Ajuntament de Llagostera està format per 13 regidors de 3 partits polítics diferents.

L'equip de govern està format per 7 regidors de Junts i PSC.

L'oposició està formada per 6 regidors: 5 d'ER i 1 de la CUP.

 

Legislatura 2019-2023

El plenari de l’Ajuntament de Llagostera està composat per 13 regidors de 4 partits polítics diferents.

L'equip de govern està format per 7 regidors (4 d'ERC i 3 de la CUP - Alternativa per Llagostera)

L'oposició està formada per 6 regidors: 5 de Junts per Llagostera i 1 del PSC.

El Ple de l’Ajuntament de Llagostera celebrat el 5 de juliol de 2019 va acordar una dotació econòmica per als grups polítics que podeu consultar aquí. (pàg 13 i 14)

Mocions presentades al Ple Municipal

Webs dels grups polítics amb representació municipal:

ERC-AM

CUP - Alternativa per Llagostera

Junts per Llagostera

Xarxes socials dels grups municipals amb representació municipal

ERC-AM: @ERC_llagostera | Facebook

CUP - Alternativa Llagostera:  @cupalternativa | Facebook

Junts per Llagostera: @juntsllagostera | Facebook

PSC Facebook

Veure les notícies i opinions sobre la gestió i actuació dels grups polítics municipals.