Grups polítics amb representació municipal

Grups polítics amb representació municipal

El plenari de l’Ajuntament de Llagostera està composat per 13 regidors de 4 partits polítics diferents.

L'equip de govern està format per 7 regidors (4 d'ERC i 3 de la CUP - Alternativa per Llagostera)

L'oposició està formada per 6 regidors: 5 de Junts per Llagostera i 1 del PSC.

El Ple de l’Ajuntament de Llagostera celebrat el 5 de juliol de 2019 va acordar la següent dotació econòmica per als grups polítics:

 

 

Webs dels grups polítics amb representació municipal:

ERC-AM

CUP - Alternativa per Llagostera

Junts per Llagostera

Xarxes socials dels grups municipals amb representació municipal

ERC-AM: @ERC_llagostera | Facebook

CUP - Alternativa Llagostera:  @cupalternativa | Facebook

Junts per Llagostera: @juntsllagostera | Facebook

PSC Facebook

Veure les notícies i opinions sobre la gestió i actuació dels grups polítics municipals.