Recaptació

Recaptació

Aquest servei té encomanades les tasques de cobrament de taxes i impostos així com la gestió de les domiciliacions bancàries d'aquells contribuents que vulguin pagar els seus tributs de padró mitjançant aquest sistema.  

L'horari d'atenció al públic és de 8 a 14 h de dilluns a divendres.

Calendari fiscal 2024

Guia de taxes 2024

Imprès domiciliació impostos

Dades de contacte:
C/ Pau Casals, 26 B (al costat de Correus)
Telèfon: 972 80 52 55
WhatsApp: 645 89 69 94
tributs@llagostera.cat