Recaptació

Recaptació

Aquest servei té encomanades les tasques de cobrament de taxes i impostos així com la gestió de les domiciliacions bancàries d'aquells contribuents que vulguin pagar els seus tributs de padró mitjançant aquest sistema.  

L’horari d’atenció al públic és de 8 a 15 h de dilluns a divendres.  

Guia de taxes 2020

Calendari fiscal 2020 

Dades de contacte

C/ Pau Casals, 26 B (al costat de Correus)
tributs@llagostera.cat
Tel. 972 80 52 55
WhatsApp. 645 89 69 94