Dades de l'oferta

Descripció del lloc

Requisits

IdiomesAltres dades

Observacions

Les dades de caràcter personal que conté l’imprès podran ser incloses en un fitxer automatitzat creat per a la gestió de la Borsa de Treball municipal per al seu tractament per l’Ajuntament de Llagostera, com a titular responsable del fitxer, en l’ús de les funcions pròpies que té atribuïdes i en l’àmbit de les seves competències. Se l’informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, tot això de conformitat amb el que disposa l’art. 5 de la Llei Orgànica15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE núm. 298, de 14/12/99). Així mateix autoritzo la cessió o comunicació d’aquestes dades als serveis municipals d’ocupació de l’Ajuntament de Llagostera i a les institucions que formen part de la Xarxa de Serveis Locals de Promoció econòmica.