Campanya informativa pel bon ús de les papereres i contenidors de vidre


Per tal d’interpel·lar les persones incíviques i alertar-les sobre la possibilitat de sancionar els abocaments de deixalles, la mala gestió dels residus i el mal ús de papereres o contenidors de vidre, s’ha fet una actuació informativa a través d’adhesius instal·lats directament a les papereres o contenidors del nucli urbà de Llagostera on s'han detectat més freqüentment abocaments incorrectes.

El sistema de recollida de residus al nucli és el porta a porta i, per tant, cada habitatge ha de dipositar els seus residus dins els cubells de recollida homologats i identificats amb xip, de manera que està totalment prohibit abandonar bosses als peus dels contenidors de vidre, a les cantonades i a les papereres. Les papereres són per abocar-hi petits residus, i els contenidors de vidre per gestionar les ampolles i els pots de vidre. Els trastos o electrodomèstics cal portar-los a la deixalleria o trucar al servei gratuït setmanal de recollida de trastos a domicili.  Amb aquesta actuació s’inicien un seguit d’accions de conscienciació en la gestió correcta dels residus, que inclouen les noves bonificacions de la taxa d’escombraries per prevenció i reducció de residus, les millores en les àrees de recollida selectiva de les urbanitzacions i veïnats, l’ampliació de la zona de recollida porta a porta i, en el cas que es produeixin abocaments incorrectes, la imposició de sancions a partir de 400€.