Crònica del ple del mes de desembre de 2023El Ple Ordinari de l'Ajuntament de Llagostera es va celebrar el passat dijous 21 de desembre. Després d’aprovar-se les actes del dia 26 de setembre i la del 30 de novembre, es va aprovar l’adhesió de l'Ajuntament de Llagostera al Pla de Serveis del Consell Comarcal del Gironès d'assistència tècnica en matèria de joventut. Igualment, es va aprovar l’adhesió de l'Ajuntament al Pla de Serveis de la Diputació de Girona i al pla del Consell Comarcal del Gironès d'assistència en matèria de protecció de dades.

Es van aprovar els pressupostos municipals i la plantilla de personal de l’exercici 2024 amb els vots favorables de Junts per Llagostera i PSC Llagostera i els vots en contra d’ERC Llagostera i la CUP Alternativa per Llagostera. Podeu trobar més informació aquí.

A continuació, es va aprovar per unanimitat el Pla de Mesures Antifrau com també la modificació de l'ordenança fiscal núm. 27 que fa referència a les places privades de la Residència Josep Baulida.

Finalment, es va donar compte de la circular 01/2023 de la Intervenció General de l'Ajuntament de Llagostera sobre l'omissió de la funció interventora i de la circular 02/2023 sobre la comprovació material de la inversió.