Llagostera incrementa un 20% el pressupost municipal pel 2024


Es tracta d’un pressupost consolidat de 14.340.500 € que inclou l’Ajuntament (12.812.000 €)  i el Patronat de la Residència Josep Baulida (1.815.500 €)

Es destinaran un total de 2.147.850 € a inversions

Es reserva una partida de 40.000 € per recuperar els pressupost participatius 

El Ple de l’Ajuntament de Llagostera ha aprovat, amb els vots favorables de l’equip de govern (Junts i PSC) i els vots contraris de l’oposició (ERC i CUP-Alternativa), el pressupost municipal i la plantilla de personal pel 2024. “Es tracta d’un pressupost expansiu, que creix en despesa i en inversió, i que respon a la voluntat de l’equip de govern de posar unes bases sòlides per a l’assoliment dels compromisos marcats a l’inici del mandat,” tal i com ha destacat el regidor d’Hisenda i portaveu del grup municipal de Junts per Llagostera, Adrià Guinó.

El pressupost consolidat ascendeix fins als 14.340.500 €, dels quals 12.812.000 € corresponen a l’ens municipal i 1.815.500 €, al Patronat Residència Josep Baulida. Pel que fa al pressupost propi de l’Ajuntament s’ha incrementat en 2,2 milions d’euros, xifra que represa un 20% més respecte l’exercici 2023. Tot i així, Guinó ha destacat també que “s’ha fet una contenció de la despesa corrent, marcada encara pels forts increments dels preus dels béns i serveis”. Així mateix, el pressupost preveu un fons de contingència de 400.000 €.

Entre les partides principals del pressupost pel 2024 en destaca l’aportació de 287.000 € a la Residència Josep Baulida, que ha d’ajudar a fer front al correcte funcionament del centre, i la dotació i promoció de noves places necessàries pel correcte funcionament de l’Ajuntament. 

Pel que a inversions rels, l’ajuntament preveu destinar-hi un total de 2.147.850 €, entre les que destaquen el projecte tècnic de la nova Residència Josep Baulida, l’adquisició de la finca per a l’ampliació del Centre Cultural Casa de les Vídues, la construcció de l’estació de tractament d’aigua potable, la compra d’una nova màquina de neteja viària apta per a la neteja del casc antic, les millores de l’enllumenat públic vinculades al nou contracte i l’adquisició de dos pisos per a la borsa d’habitatge públic. 

Finalment Guinó ha volgut destacar també la recuperació dels Pressupostos Participatius com a eina de democràcia directa a l’hora de plantejar i escollir projectes d’inversió on s’hi destinaran 40.000 € que els veïns i veïnes del municipi decidiran en què gastar-los.

Podeu recuperar el Ple celebrat aquest dijous, 21 de desembre, des del canal You Tube de l’Ajuntament.

Amplia infografia