Crònica del ple del mes d’octubre de 2023


Durant el ple, es van aprovar les ordenances Fiscals per al 2024 amb els vots de l’equip de govern (Junts per Llagostera i PSC) i els vots en contra de l’oposició (ERC i CUP-Alternativa).

En el Ple Ordinari de l'Ajuntament de Llagostera, que es va celebrar el passat dijous 26 d'octubre, va aprovar provisionalment la modificació puntual del POUM per regular els usos recreatius i esportius en sòl no urbanitzable. La CUP Alternativa per Llagostera hi va votar en contra i la resta de grups a favor.

Per unanimitat es va aprovar l'actualització de la renda del contracte d'arrendament d'un pis situat a l'avinguda del Gironès. També es va aprovar per unanimitat l'adjudicació del contracte de subministrament, obra i serveis de gestió energètica i manteniment, inclosa la millora de l'eficiència energètica de l'enllumenat exterior de Llagostera a l'empresa SECE. I es va aprovar, també per unanimitat, el reconeixement extrajudicial de crèdit de diverses factures.

Les ordenances fiscals per al 2024 van ser aprovades amb els vots a favors de l'equip de Govern (Junts per Llagostera i PSC) i els vots en contra de l'oposició (ERC i CUP-Alternativa). Es poden consultar els detalls de les ordenances en aquest enllaç.

En matèria de medi ambient, es va posar a debat la moció del grup ERC que demanava la participació directa dels ciutadans per decidir el futur de l'abocador de Solius. Tanmateix, no es va aprovar, ja que l'equip de Govern en va votar en contra. L'alcalde, Narcís Llinàs, va defensar que ja s'està treballant conjuntament en aquesta línia amb la resta de municipis afectats per al tancament de l'abocador.

La CUP Alternativa per Llagostera va presentar dues mocions durant el ple. Per una banda, la moció sobre el desenvolupament d'un projecte municipal d'habitatge de lloguer per a l'emancipació juvenil. Es va decidir deixar-la sobre la taula per tal de treballar-la conjuntament amb la voluntat de buscar un consens entre tots els grups. Podeu consultar tots els detalls de la moció en aquest enllaç.

I, per altra banda, es va aprovar la moció per a la resolució pacífica del conflicte entre Israel i Palestina. Llagostera es solidaritza amb totes les víctimes innocents, exigeix un alto el foc a Gaza i que es compleixin les resolucions de l'ONU. Podeu trobar més informació en aquest enllaç.

Finalment, es va donar compte de les resolucions d'Alcaldia i d'acords de la Junta de Govern Local. Aquí podreu trobar els temes més actuals amb els que està treballant la Junta.