Llagostera aprova les ordenances fiscals per al 2024


El Ple de l’Ajuntament de Llagostera celebrat aquest dijous 26 d’octubre ha aprovat amb els vots de l’equip de govern (Junts per Llagostera i PSC) i els vots en contra de l’oposició (ERC i CUP-Alternativa) les ordenances fiscals per a l’exercici 2024.

El regidor d’hisenda, Adrià Guinó, ha explicat que la modificació respon principalment als ajustaments necessaris per poder seguir prestant uns serveis públics adequats i de qualitat al conjunt de la ciutadania. En aquest sentit ha destacat que la taxa d’escombraries s’incrementarà un 9% degut principalment al sobre cost del transport derivat del recent tancament de l’abocador de Solius, a l’augment anual del cànon que aplica als municipis l’Agència de Residus de Catalunya i a la directiva europea que ve recollida en la Llei estatal 7/2022, 8 abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. Guinó ha volgut destacar que tal i com es va acordar amb la resta de municipis que formen part del Consorci de Solius, aquest increment del 9% de la taxa d’escombraries, no inclou els costos de la clausura de l’abocador ja que seria “inassumible i considerem que han d’anar a càrrec de l’Agència de Residus”. 

Així mateix el regidor d’hisenda ha explicat que les ordenances pel 2024 mantenen les bonificacions que poden arribar fins al 40%  de la taxa d’escombraries per a tots aquells veïns que facin bé la recollida selectiva de residus i que es seguiran impulsant campanyes de conscienciació encaminades per tal de reduir la generació de residus. 

Pel que a l’IBI, la modificació de les ordenances fiscals preveu un increment del 4,35%  en urbana i de 3,7% en rústica i un ajustament en el sistema de bonificacions actuals vinculada a la instal·lació de sistemes d’aprofitament tèrmic o elèctric d’energies

renovables. En aquest sentit es manté la bonificació del 50% de l’IBI durant els 5 primers anys i es deixa de bonificar el 25% pels 5 anys següents. Aquesta reducció no és de caràcter retroactiu i respon a la nova realitat on s’ha aconseguit promoure i generalitzar la instal·lació d’energies renovables a Llagostera.  

En aquest mateix sentit es limita fins al 5 primers anys des de la primera matriculació, la bonificació del 75% de l’impost de vehicles elèctrics o híbrids. Aquesta modificació tampoc té caràcter retroactiu, tal i com ha explicat Adrià Guinó. 

Finalment la taxa pel registre i tinença de gossos passa de 7,5€ a 10€. Aquesta pujada es deguda a la nova Llei que preveu assumir noves competències i controls per part dels ajuntaments, l’adequació de l’espai a l’escorxador i la contractació d’una empresa de recollida d’animals abandonats.  

Podeu recuperar el ple des de canal de Youtube de l’Ajuntament.