Nova guia de taxes, impostos i bonificacions 2023

Nova guia de taxes, impostos i bonificacions 2023

Els impostos i les taxes garanteixen que l’Ajuntament de Llagostera pugui prestar uns serveis públics adequats i de qualitat.

Conscients de la problemàtica econòmica que estan patint actualment moltes famílies a causa de l’increment de preus de serveis bàsics com l’electricitat, el gas i els aliments, s’ha optat per congelar els impostos i no augmentar la pressió fiscal de la ciutadania.

Igualment, es continua apostant per dotar les principals ordenances fiscals de contingut social i polític i es mantenen les bonificacions per baixos ingressos, la consolidació i el foment de polítiques mediambientals destinades a la reducció de residus o a l’impacte del canvi climàtic, així com les polítiques encaminades a la mobilització del parc d’habitatges buits del municipi.

En aquesta guia us fem esment del calendari fiscal i de les bonificacions més rellevants per al 2023.

Veure la guia.

Properament la rebreu a la bústia de casa.