Subvencions per a activitats d’estiu, material escolar, sortides i activitats extraescolars 2022-2023


Un any més l’Ajuntament de Llagostera obre la convocatòria de subvencions d’activitats d’estiu, material escolar i sortides, i activitats extraescolars. S'hi destinen un total de 70.000 €.

Pel que fa a les activitats d’estiu i a les activitats extraescolars, se subvencionen aquelles activitats que es realitzin al municipi i estiguin organitzades per l’Ajuntament o per les entitats. També són objecte de subvenció el material escolar i les sortides de l’alumnat de l’Escola Lacustària, l’Escola Puig de les Cadiretes o l’Institut de Llagostera. No són subvencionables les matrícules, les fitxes federatives, les quotes de socis i equipacions, el material ni la roba esportiva. 

La relació de casals de lleure i campus previstos per aquest estiu a Llagostera són: el Campus Esportiu i el Curset de natació, el Casal Parroquial, el Campus Base Llagostera i els Matins d’Art

Les sol·licituds es poden presentar del 30 de maig al 13 de juny presencialment al Servei d’Atenció Ciutadana (passeig Romeu, s/n), de dilluns a divendres 9 a 13 h, o bé telemàticament en el següent enllaç

A continuació trobareu tots els documents necessaris per a la presentació de sol·licituds: 

Documentació a presentar

Formulari genèric de sol·licitud

Sol·licitud subvenció material

Sol·licitud activitats extraescolars

Sol·licitud activitats d'estiu

Declaració jurada