Resultats del procés participatiu per prioritzar els arranjaments dels parcs

Procés participatiu per prioritzar els arranjaments dels parcs

En les darreres setmanes s’ha portat a terme un procés participatiu amb les escoles del municipi per decidir quins parcs i jardins s’arreglaran durant aquest any 2021, impulsat per les àrees responsables d’Educació i Manteniment de Parcs i Mobiliari Urbà. L’objectiu era que l’alumnat de les escoles pogués prioritzar quins parcs del poble s’arreglen primer, ajustant-se a la partida pressupostària disponible actualment per aquest àmbit. 

En total hi han participat 260 infants, que han hagut d’escollir una opció de les que es proposaven en tres blocs diferents. En el primer, ha sortit proposat el Parc de la Torre amb 101 vots, que representa un 39,1% dels votants. Del segon bloc ha sortit proposat el parc de la Plaça Mas Sec amb 76 vots, que representen un 29,8%. Finalment, del tercer bloc ha sortit proposat el parc Ramon Trias Fargas (parc de l’elefant) amb 146 vots, que representa un 56,6%.

Amb aquest procés participatiu s’ha volgut involucrar els infants en la presa de decisions a l’hora de prioritzar les actuacions, com a principals usuaris d’aquestes instal·lacions. Les millores en els parcs escollits es duran a terme aquest any, mentre que la resta està previst fer-ho l’any vinent.

Podeu consultar els resultats en el següent enllaç.