Grups polítics

Grups polítics

El plenari de l’Ajuntament de Llagostera està composat per 13 regidors de 3 partits polítics diferents.

L'equip de govern està format per 9 regidors de PdeCat

L'oposició està formada per 4 regidors: 3 d'ERC-AM i 1 d'ALL-E

El Ple de l’Ajuntament de Llagostera celebrat el 27 de juliol de 2015 va acordar la següent dotació econòmica per als grups polítics:

Dotació fixa per grup: 37,00 euros/mes.

Dotació variable per regidor: 35,00 euros/mes.

Conseqüentment, el Grup municipal de PdeCat rep 352,00 euros mensuals, el Grup municipal d’ERC-AM percebrà 142,00 euros mensuals, i el Grup municipal d’ALL-E percebrà 72,00 euros mensuals.

Consulta l'edicte publicat al BOP

Webs dels grups polítics amb representació municipal:

PdeCaT: www.ciu.cat/llagostera 

ERC-AM: www.esquerrallagostera.cat

ALL -E: alternativallagostera.blogspot.com.es

Xarxes socials dels grups municipals amb representació municipal

CiU: @PdCatLlagostera | Facebook

ERC-AM: @ERC_llagostera | Facebook

ALL -E: @AperLlag | Facebook