Subvenció de la Diputació de Girona per a la sega de marges de camins rurals

Subvenció de la Diputació de Girona per a la sega de marges de camins rurals

L’Àrea de Medi Ambient de la Diputació de Girona convoca cada any unes subvencions de suport a actuacions en camins rurals i matèria forestal.
L’Ajuntament de Llagostera hi va presentar una proposta d’actuació de sega de marges de camins diversos del terme municipal, amb un total de 50,47 km.
Aquesta actuació s’ha realitzat i ha estat subvencionada per la Diputació amb 4.226,17 €.