Llistes provisionals dels infants admesos i exclosos a les llars d’infants


Les llistes provisionals dels infants admesos i exclosos a les llars d’infants per al curs 2020-2021 estan penjades des d’aquest matí a les llars d’infants i a l’Ajuntament de Llagostera i també es poden consultar a través dels enllaços que trobareu al final d’aquest text.

Per tal de complir la normativa relativa a la protecció de dades, els infants estan identificats a partir del DNI/NIE/passaport de la mare.

El període per presentar reclamacions és del 5 al 9 de juny, ambdós inclosos.

Les llistes definitives es penjaran a les llars i a l’Ajuntament i es publicaran a la pàgina web el dia 17 de juny. 

Cal tenir en compte que, de moment, el servei d’Educació no disposa de la informació relativa al nombre d’alumnes que hi podrà haver per grup el curs 2020-2021. Quan el Departament d’Educació informi sobre aquesta qüestió, caldrà revisar si es pot mantenir l’assignació de llar o cal fer una redistribució dels infants per complir els criteris que s’hagin establert.

La voluntat de l’Ajuntament i de la direcció de les llars és poder mantenir l’assignació definitiva, però no es pot garantir que no hi haurà canvis perquè s’haurà de fer el que calgui per respectar les recomanacions dels departaments d’Educació i Salut. 

Llistes provisionals llar d’infants El Niu

Llistes provisionals llar d’infants El Carrilet