Restabliment del canvi d’estacionament mensual

Restabliment del canvi d’estacionament mensual

A partir del dilluns 1 de juny es recupera el canvi d’estacionament mensual en els carrers on es realitza aquest canvi regulat d'aparcament de vehicles, i es seguirà l’ordre habitual que indiquen els senyals de trànsit.

El canvi d’estacionament es va anul·lar el passat 1 d’abril de manera excepcional, a causa de la restricció de la mobilitat de persones a les vies públiques per la COVID-19.