Reobertura de les llars d’infants municipals


El proper 8 de juny s’obrirà el servei a les llars d’infants municipals per a un nombre reduït de famílies, les quals no poden conciliar vida laboral i familiar. L’assistència a les llars té caràcter voluntari. 

Tenint en compte la situació d’emergència sanitària en què ens trobem, s’ha decretat l’obertura del servei sota algunes consideracions. Podeu consultar tota la informació aquí.

Les famílies que compleixin els requisits per poder sol·licitar una plaça, poden enviar la petició per correu electrònic (carrilet1@llagostera.cat) adjuntant-hi la documentació acreditativa de la seva situació laboral i el calendari de vacunes actualitzat del/de la seu/va fill/a abans del dimarts 2 de juny.

Un cop feta la sol·licitud, tan aviat com sigui possible rebran un correu on se’ls informarà de si tenen plaça garantida. Depenent de la demanda que hi hagi, s’obrirà una de les llars o totes dues. No es pot assegurar que sigui la mateixa llar que durant la resta del curs.